e-Mutabakat

Neden e-Mutabakat Nebim V3 e-Mutabakat uygulaması ile firmanızın bakiye, ekstre ve BA/BS mutabakat süreçlerini; posta, telefon ya da faks yerine, elektronik ortamda e-mail üzerinden gerçekleştirerek, mutabakatlarınızı daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirin.   Bununla birlikte mutabakat raporlarınızı hazırlayın ve hazırlanan raporların şirket içi onay/red sürecini takip edin. Mutabakat bildirimlerinin karşı firmalara e-mail yolu ile…

e-İrsaliye

e-İrsaliye ve Entegratör Ayarlarını Parametrik Olarak Yapabilme e-İrsaliye uygulaması için hangi entegratör firma ile çalışılacağı ve hangi tarih itibari ile düzenlenecek irsaliyelerin e-İrsaliye olacağını belirleyebilirsiniz. e-İrsaliye’ye Tabi Olan Cari Hesapların Belirlenmesi e-İrsaliyeye tabi olan karşı firmaların, e-İrsaliyeye tabi olup olmama durumlarını cari hesap kartında işaretleyerek, e-İrsaliye’ye tabi olanlarla yapılacak olan işlemlerin otomatik olarak e-İrsaliye olarak…

e-Defter

GİB Yazılım Uyumluluk Onayı almış bir uygulama olan Nebim V3 E-Defter sayesinde otoritenin e-defter için öngörmüş olduğu zorunlu bilgiler ve şart koşulan formata uygun şekilde defterlerinizi hazırlayıp, defter beratlarınızı oluşturup GİB’e beyan edin. E-Defter Avantajları Defter basım masrafı yok, Noter onay masrafı yok, Aylık/yıllık E-Defter onaylama masrafı yok, Aylık/yıllık E-Defter arşiv masrafı yok, Defter bilgilerini…

e-Fatura

Nebim V3 ERP üzerinden e-faturaya tabi müşterilerin Belirlenmesi ve Anlık Kontrolü Nebim V3 ERP’de Tedarikçi, toptan ve perakende müşteri kartları üzerinde “E-Faturaya Tabidir” seçeneği işaretlenerek, vergi numarası bilgisinin zorunlu olarak girilmesi sağlanır. Bu sayede, fatura kesme esnasında müşteri kodu çağırıldığında bu müşterinin “E-Faturaya tabi olduğu için kâğıt fatura basılmayacağı” bilgisinin kullanıcıya verilmesi sağlanır. E-Faturaya tabi…

e-Arşiv

Neden e-Arşiv kullanılmalı e-Arşiv Hizmeti, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği düzenlemesi ile uygulamaya geçmiş olup, faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlar. Faturanın birinci nüshasını da müşterinin istemesi halinde elektronik yolla iletilmesine imkan verir. E-arşiv geçişi yapıldığında kağıt fatura kullanılmadığı için fatura basım…