Neden e-Arşiv kullanılmalı

e-Arşiv Hizmeti, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği düzenlemesi ile uygulamaya geçmiş olup, faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlar. Faturanın birinci nüshasını da müşterinin istemesi halinde elektronik yolla iletilmesine imkan verir.

E-arşiv geçişi yapıldığında kağıt fatura kullanılmadığı için fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkmasını sağlanmış olur.

Elektronik ortamda arşivleme olanağı olduğu için saklama maliyetlerinde azalma ve belgelere daha hızlı erişim sağlanır.

E-arşiv ile operasyonel verimlilik ve verimlilik artışı sağlanır.

Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı sağlanmış olunur.

Uluslararası standartlara uyum sağlanmış olunur.

Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar sağlanır.

Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı sağlanır.

Neden Nebim V3 ERP e-Arşiv

Perakende, e-Ticaret, toptan satış, konsinye satış, bayi satış, masraf ve alış iadesi gibi, firmanızın tüm satış süreçlerinize ait e-Arşiv faturalarını tek bir  platform üzerinde entegre bir şekilde kolayca yönetebilirsiniz.

Perakende mağazalarınızda ya da e-ticaret satışlarınız için e-arşiv faturası oluşturup müşteriniz mağazadan ayrılmadan e-Arşiv faturasını verebilirsiniz. Kesilen faturalarla ilgili müşterilerinize e-posta veya sms ile bilgilendirebilirsiniz.

Tüm e-Arşiv fatura oluşturma ve kabul süreçlerinizi mevzuatın gereksinimlerine uygun, hızlı, güncel ve güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Toptan Satış e-Arşiv Faturası

Nebim V3 ERP üzerinden e-fatura’ya tabi olmayan firmalara ve tüketicilere satış yapıldığında e-arşiv faturası düzenlenir. E-arşiv faturası düzenlendiğinde, e-arşiv faturası bilgilerinin gönderileceği e-mail adresi girilerek gönderim sağlanır. Bu e-mail adresi ilgili müşteri kartına varsayılan olarak girilen e-arşiv e-mail adresi olup, fatura ekranındayken yeni e-posta adresi girişi de yapılabilir. Nebim V3 ERP’de oluşturulan e-arşiv faturası, özel entegratöre (Bimsa, Fit, eFinans) anlık olarak gönderilir ve e-arşiv numarası alınarak özel entegratör tarafından mali mühür ile imzalanır. Özel entegratör Nebim V3 ERP’de mühürlenmiş e-arşiv faturasını gönderir ve fatura “Nebim V3 ERP e-arşiv görüntüleyicisi” ile görüntülenerek düz kağıda döküm alınır. Müşteri talebine göre e-arşiv faturası elektronik ortamda e-posta olarak da gönderilebilir.

Perakende Satış e-Arşiv Faturası

Mağazalarda perakende satış yapılırken Perakende müşteriye (tüketici) fatura düzenlendiğinde e-arşiv fatura bilgilerinin gönderileceği e-mail adresi sorulur. Bu e-mail adresi müşteri kartına varsayılan olarak girilen e-arşiv e-mail adresi olup, fatura ekranındayken yeni e-mail adresi girişi de yapılabilir. Nebim V3 ERP’de oluşturulan e-arşiv faturası entegratör firmaya anlık olarak gönderilir ve parametreye göre e-Arşiv numarası alınarak entegratör firma tarafından mali mühür ile imzalanır. Entegratör firma anlık olarak Nebim V3 ERP’de mühürlenmiş e-arşiv faturasını gönderir ve e-arşiv faturası Nebim V3 e-Arşiv görüntüleyicisi ile görüntülenerek düz kağıda döküm alınır. Müşteri talebine göre e-Arşiv faturası elektronik ortamda da gönderilebilir. e-Arşiv faturasının ve Yeni Nesil ÖKC bilgi fişinin eşleştirilmesi gerekmektedir. Nebim V3; hem e-Arşiv Özel Entegratörü, hem de Yeni Nesil ÖKC ile anında entegre olmakta ve mali mühürle imzalanan e-Arşiv faturası ve ÖKC bilgi fişi bilgilerini anında diğer sisteme aktarmaktadır. Nebim V3 sayesinde; Yeni Nesil ÖKC’de bilgi fişi ve kredi kartı slip’i basılırken, e-Arşiv faturası da fatura printer’ında düz kağıda basılabilmektedir.

E-Ticaret Satışlarında e-Arşiv Faturası

E-Arşiv’e tabi olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal ve hizmet satışı yapan firmalar, yaptıkları satışlara ilişkin faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. E-arşiv fatura kağıt çıktısının sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir. Ayrıca, e-Arşiv kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalarda yer alması gereken zorunlu bilgiler bulunmaktadır.

Satış işleminin yapıldığı web adresi, ödeme şekli, ödeme aracısı adı, ödeme tarihi, gönderini taşıyana ait VKN/TCKN bilgisi, malın gönderildiği tarih, web adresi ve iade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır” ifadesine yer verilecektir.

İnternet üzerinden yapılan satışlar için oluşturulan faturaların serisi e-fatura ve diğer e-arşiv’den farklı olmak zorundadır. Ayrıca; müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alacak, iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satan firmaya geri göndermesi gerekmektedir. Nebim V3 ERP, e-ticaret satışlarında e-Arşiv faturası düzenlemek üzere, e-ticaret web sitesi sağlayıcılarıyla entegrasyonu sağlayan Nebim V3 ERP Integrator’a gerekli ilavelerde yapılmıştır. E-ticaret web sitesi yöneticilerinin Nebim V3 ERP ile entegrasyonlarını Nebim V3 ERP Integrator’a taşımaları ve kendi sistemlerinde gereken güncellemeleri yapmaları yeterli olacaktır.

Nebim Özel Entegratör İş Ortaklıkları

Nebim; Nebim V3 ERP’nin fatura düzenlenen tüm uygulamalarında e-arşiv ve e-fatura’yı desteklemektedir. Bu uygulamalara; mağazalarda perakende satış gerçekleştiren Nebim V3 POS, toptan kanalında satış gerçekleştiren Nebim V3 ERP ve e-Ticaret faturalarının düzenlenmesi için B2x e-ticaret sistemleri ile entegrasyon sağlayan uygulamalar dahildir. Bimsa, FİT, eFinans ile iş ortaklıkları gerçekleştirmiş olup, Nebim V3 ERP’nin fatura düzenleyen tüm uygulamalarını bu özel entegratörlerin servisleri ile entegre etmiştir.

DEMO TALEBİ

Nebim V3 hakkında daha fazla bilgi almak ve Nebim V3 demolarını izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.