Nebim V3 ERP üzerinden e-faturaya tabi müşterilerin Belirlenmesi ve Anlık Kontrolü

Nebim V3 ERP’de Tedarikçi, toptan ve perakende müşteri kartları üzerinde “E-Faturaya Tabidir” seçeneği işaretlenerek, vergi numarası bilgisinin zorunlu olarak girilmesi sağlanır. Bu sayede, fatura kesme esnasında müşteri kodu çağırıldığında bu müşterinin “E-Faturaya tabi olduğu için kâğıt fatura basılmayacağı” bilgisinin kullanıcıya verilmesi sağlanır.

E-Faturaya tabi firmaların listesi (Bimsa, Fit, E-Finans) entegratör firmalardan otomatik olarak istenen zaman aralıklarında alınarak Nebim V3 ERP’de tanımlı kartların bilgileri güncellenir.

Fatura keserken yeni bir müşteri kaydetme esnasında entegratör firmadan otomatik olarak sürekli güncellenen ‘E-Faturaya tabi müşteriler’ listesi sorgulanarak müşterinin vergi numarasından e-faturaya tabi olup olmadığı anlık olarak kontrol edilir ve kaydedilmek istenen müşteri vergi numarası, e-faturaya tabi firmalar listesinde ise kullanıcıya uyarı verilir.

Nebim V3 ERP’de E-Fatura Kesme İşlemleri

Nebim V3 ERP programından fatura kesme esnasında seçilen müşterinin kartında “E-Faturaya Tabidir” işareti var ise kesilen fatura “e-fatura Seri Numarası” alır. Bu seri numarası parametreye bağlı olarak fatura kesildiği anda da gönderilebilir ya da daha sonra toplu olarak gönderilebilir. Bu sayede seri numarası atlama sorunlarının önüne geçilmiş olunur.

Nebim Elektronik Fatura Entegrasyonu / Entegratör Firma

Programın çalışabilmesi için Nebim V3 ERP Elektronik Fatura Entegrasyonu programına bağlanılarak gerekli ayarların yapılması gerekmektedir.

Programın giriş ekranında ki Nebim V3 ERP sunucu adı, Nebim V3 ERP kullanıcı adı ve parola ile oturum açılmalıdır.

Hangi şirket için işlem yapılacağı seçilmelidir. Firmanız bünyesinde farklı tüzel kişiliklerinizin olması durumunda e-fatura programında her bir tüzel kişilik için farklı parametreler belirlenmelidir.

Nebim V3 ERP E-fatura programı üzerinden Hangi entegratör (Bimsa, Fit, E-Finans) ile çalışıldığı seçilir.

Nebim V3 ERP E-Fatura programı üzerinden parametreleri seçilen firma için düzenlenir. Bu işlem bir defaya mahsus olarak program ilk kurulduğunda yapılır ve kaydedilir.

Seçmiş olduğunuz entegratör firma için bağlantı parametre ayarları yapılır. Bu sayede çalıştığınız entegratör firma ile “E-Faturaya Tabi Firma” bilgilerinin güncelleme periyodu, “E-Fatura Gönderme” periyodu, “E-Fatura Alama” periyodu belirlenir ve kaydedilir.

E-Fatura Gönderme İşlemleri

Nebim V3 E-Fatura programı ile gönderilmeyi bekleyen faturalar, Nebim V3 ERP programı içinden “Oluşturulmuş Faturaları Kontrol Et ve Gönder” programı ile listelenir ve gönderimi yapılacak faturalar bu listeden seçilerek istenirse kontrol edilerek onaylanmış olur. Bu işlem ile Nebim V3 ERP programından kesilen e-faturalar, GİB’in belirlediği formata çevrilmek üzere hazırlanmış olur. Hazırlanan bu dosyalar “Nebim V3 ERP Elektronik Fatura Entegrasyonu” programında ilgili entegratör firma için verilen fatura gönderme periyodunda yazan zaman aralığına göre otomatik olarak GİB’e beyan edilmiş olur.

 

E-Fatura Alma İşlemleri

Firmaya gönderilen e-faturalar Nebim V3 ERP e-fatura programı aracılığı ile Nebim V3 ERP’ye otomatik olarak gönderilir.

Bu gönderme işleminden önce istenirse ticari faturalar entegratör firmanın ara yüzünde yetki bazında gelen fatura onay veya red işlemleri gerçekleştirilebilir.

Nebim V3 ERP’ye onaylanmış olarak gelen faturalar “Gelen E-Faturaları Kabul Et” programı ile sipariş, irsaliye ve kolay ürün eşleştirmeleri sayesinde e-faturalar programa kaydedilmiş olur.

Nebim V3 Elektronik Fatura Entegrasyonu / GİB Portal Yöntemi

Entegratör firma (Bimsa, Fit, E-Finans) ile yapılan otomatik fatura alma, gönderme işlemlerinin yanı sıra, GİB tebliğinde belirtilen aylık fatura gönderme limitinin altında kalan mükellefler Nebim V3 ERP GİB Portal Yöntemi Entegrasyonu ile çalışabilirler.

GİB Portal kullanıcıları, Nebim V3 ERP elektronik fatura entegrasyonu programına bağlantı sağlarken “Özel Entegratör Kullan” seçeneğini pasif hale getirdiklerinde programı GİB Portal Entegrasyonu parametrelerine göre kullanabilir hale gelirler.

DEMO TALEBİ

Nebim V3 hakkında daha fazla bilgi almak ve Nebim V3 demolarını izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.