ERP Hazırlık Süreci

Bu safhada YediOnYedi Proje Yöneticisi ve firmanın proje yöneticisi bir araya gelerek Nebim V3 ERP’nin firmada planlanan zamanda ve bütçede kullanıma geçilmesini sağlamak için projede sorumlulukları nasıl paylaşacaklarını ve birlikte nasıl hareket edeceklerini planlarlar.

YediOnYedi Proje Yöneticisi; projede görev alacak YediOnYedi uyarlama ekibini belirler ve uyarlama ekibinin projede belirlenen süre dahilinde, danışmanların kendi uzmanlık alanları ile ilgili proje görevlerine göre atamalarını gerçekleştirir.

Firmanızın proje yöneticisine Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisini ve YediOnYedi ekibini tanıtır;

Firmanın proje yöneticisine projenin hazırlık sürecinde yapılması gereken işleri bildirir ve ön şartların yerine getirilmelerini takip eder ve ilgili kişilere raporlar.

Firmanın proje yöneticisi;

YediOnYedi proje yöneticisi ile birlikte kararlaştırdıkları şekilde, projeye başlamak için firma içindeki ön şartların yerine getirilmesini sağlar.

Firmanın Anahtar Kullanıcıları;

Nebim V3 ERP proje uyarlama metodolojisinde sorulan soruları yanıtlarlar;

Firmanın mevcut durumda ki iş süreçlerini ve Nebim V3 ERP’ye geçişinden sonra yürürlüğe almak istedikleri iş süreçlerini detaylı bir şekilde anlatırlar.

Nebim V3 ERP’den almak istedikleri rapor örneklerini paylaşırlar.

YediOnYedi uyarlama ekibi ile birlikte, YediOnYedi ekibinin bir önceki safhada hazırlamış olduğu Nebim V3 ERP kurulumu üzerinde süreç kurgularını test ederler.

Analiz sorularına verdikleri yanıtların ve yönlendirmelerin doğru bir şekilde kayıt altına alındığını YediOnYedi Yazılım’a e-mail ile onaylarlar.

Bu safhanın sonunda; Nebim V3 ERP’nin süreç kurgulama parametreleri tespit edilmiş ve karşılıklı kayıt altına alınmış olur.

Analiz

YediOnYedi uyarlama ekibi ve firmanın anahtar kullanıcıları, firmada kurulacak olan Nebim V3 ERP yazılımının ve firmada Nebim V3 ERP üzerinde yürütülecek olan iş süreçlerinin firma ihtiyaçlarına uygun olarak kurgulanması için düzenlenen süreç analizi toplantılarını gerçekleştirirler.

Kick-off toplantısı sırasında sunulan takvime göre gerçekleşen süreç analizi toplantılarında YediOnYedi uyarlama ekibi; firmanın anahtar kullanıcılarına Nebim V3 ERP’nin proje kapsamındaki uygulamaları ile ilgili eğitimler verir ve Nebim V3 ERP’nin uyarlama seçeneklerinin firmaya göre artılarını/eksilerini sunar.

Örnek: Analiz Soruları

Firmanın anahtar kullanıcılarına Nebim V3 ERP proje uyarlama metodolojisinde belirtilmiş olan analiz sorularını sorar;

Firmanın anahtar kullanıcılarının analiz sorularına verdikleri cevaplar ve yönlendirmelerine göre firmanın Nebim V3 ERP üzerinde ki parametrelerinin ayarlanmasında kullanmak üzere kayıt altına alır.

Bu safhada Nebim V3 ERP yazılımı analiz safhasında belirlenen şekilde uyarlanır.

YediOnyedi uyarlama ekibi;

Nebim V3 ERP’nin parametrelerini süreç analizi aşamasında ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun olarak ayarlar.

Talep halinde firmanın eski sistemindeki verilerin aktarım formatları firma tarafından hazırlandıktan sonra Nebim V3 ERP’ye aktarımını gerçekleştirir.

Nebim V3 ERP’nin matbu form ve rapor tasarımlarını firma gereksinimlerine göre uyarlar;

Gerek görüldüğü durumlarda, firma gereksinimlerini YediOnYedi tarafından yazılım geliştirme ekibine aktarılır, firmaya özel olarak geliştirilen yeni özelliklerin ve raporların firma ortamında test edilmelerini organize eder.

Firmanın anahtar kullanıcılarına atanan süreçler ile ilgili eğitimleri verir ve test edilmesini sağlar.

Firmanın Anahtar Kullanıcıları;

YediOnYedi uyarlama ekibi ile birlikte, kurulan Nebim V3 ERP üzerinde uyarlanan iş süreçlerinin doğruluğu ve bütünlüğünü test ederler.

Bu süreçte firmanın görevlendirdiği anahtar kullanıcıları, gerektiğinde YediOnYedi uyarlama ekibinden de destek alarak firmanın diğer kullanıcılarına kurgulanan sistem üzerinden eğitimleri verirler.

Firmanın anahtar kullanıcılarının iş süreçlerini firmaya göre uyarlanan yazılım üzerinde test edildikten sonra gerek görülen senaryolarda YediOnYedi uyarlama ekibi ile birlikte çalışarak kurgu üzerinde iyileştirmeler yapılabilir.

Firmanın anahtar kullanıcılarından, süreçlerin önceden planlanan şekilde kurgulandıklarına ve teslim edildiklerine dair yazılı onaylar alınır.

Firmada Nebim V3 ERP’nin canlı kullanımı başladıktan sonra YediOnYedi uyarlama ekibi; önceden planlanan süre boyunca firmaya fiili kullanım geçiş desteği verir.

Projenin bitirilmesinden sonra YediOnYedi tarafından firmaya Nebim Extra (bakım ve destek hizmeti) kapsamında destek verecek olan YediOnYedi ekibine firmadaki iş süreçlerini ve Nebim V3 ERP süreç kurgularını anlatarak proje devrini gerçekleştirir.