Hammaddelerinizin tüm satın alma ve ihtiyaç yönetimini tek bir yerden yapın. Atıl stok maliyetlerinden kurtulun.

 

Üretim reçetelerinde üretim aşamalarında kullanılacak hammadde tanımları reçetede renk bedenli veya renkli ve model bazında hazırlanabilmektedir. Reçeteleri hazırlarken ürün girdileri, birim sarfları ve fire oranları tanımlanarak ürün sarfiyat listeleri oluşturulabilir.

Üretimde satın alma menüsünden yapılan işlemler sonucu tek bir ekrandan takip edilebilmektedir. Üretim için planlanan ihtiyaç, satın alma siparişleri ve rezervasyonları takip edilerek eksik fazla ihtiyaç durumu iş emri bazında hammadde ve mamul bazında takip edilebilmektedir.

Satın alma menüsündeki üretime transfer gerçekleşen sarf takipleri de aynı şekilde takip edilebilmektedir.

Hammadde takibinde hammaddeler kumaş top takip uygulaması ile istenirse top bazında takip edilebilir. Top bazında takipte kumaş toplarının parti, kazan, lot ve diğer teknik detayları takip edilebilir. Özellikle örme kumaşlar için parti takibi top bazında veya top detayız olarak takip edilebilmektedir. Parti bazında çekme, kazan işlem takibi ile bu şekilde yapılabilmektedir.

İş emirleriniz için istediğiniz detayda süreçler oluşturup kullanıcıların yetkileri bazında süreçleri yönetmesini sağlayın. İş emri süreçlerindeki revize ve gecikmeleri etkin bir şekilde yönetin.

 

İş emirleri için farklı süreç takip aşamaları tanımlanarak iş emri süreç takipleri oluşturulabilir. Örneğin iç üretim, ithalat ve paket üretim gibi aşamalar oluşturulup bu aşamalara göre farklı kritik yol tanımları yapılarak süreç takipleri yapılabilir.

İş emri süreç takip işlem sonuçları istenen formatta raporlanabilir. Geciken işler, zamanında giden işler ve tamamlanan işler form ve grid bazlı raporlama ile istenen formatta raporlanabilmektedir.

İş emri için hazırlanan süreç aşamaları kullanıcı bazlı yetkilendirilebilmekte ve gerekçeli süreç revize takibi ile revizelerin nedenleri analiz edilebilmektedir. İş emri onay takip işlemleri kayıt izleme ile izlenmekte ve işlemlerle ilgili log takibi yapılabilmektedir.

Kumaş ve yardımcı malzemelerinizin kalite kontrol işlemlerini kontrol altına alın. Mamullerinizin kalite kontrol işlemlerini yerinde anlık olarak takip edin.

 

Webden girilen kalite kontrol sonuçları merkezde kalite kontrol sonuçlandırma ekranından giriş yapılıp işlem yapılabilmektedir.

Mamul kalite kontrol inspection işlemleri program web ara yüzünden yapılabilmektedir. Merkezde kalite kontrol planlaması yapıldıktan sonra web üzerinden çalıştırılan kalite kontrol uygulaması ile inspection kalite kontrol personeli fason atölyelerden planlanan kalite kontrol işlemlerini görebilmekte ve bunların kalite kontrol sonuçlarını, ölçü sonuçlarını girebilmektedir.

Mamul kalite kontrol sonuçları AQL2.5 standartlarına göre kontrol adetleri, minör majör hata tanımları ile takip edilebilmekte ve inspection işlemleri anlık olarak izlenebilmektedir.

Ürünlerinizin koleksiyon planlarını yapın, modelhane ve tasarım ekibinizi yöneterek numune üretim süreçlerinizi daha verimli hale getirin.

Numune üretimi için farklı üretim rotaları oluşturulabilmektedir. Numune reçeteleri için hazırlanan rotalar için modelhane sarf bilgileri ve modelhane talimat ve operasyon bilgileri ayrıca saklanabilmektedir.

Modelhane üretim aşamalarını hazırlarken farklı rotalar hazırlanabilmekte ve iş emri numune girişinde bu rotalara göre takip yapılabilmektedir.

Modelhane işlemleri için model işlem menüsünden takipler yapılırken, modelist, stilist tanımları, görev ve işlem türleri tanımları ile modelhane işlemleri takip edilebilmektedir.

Modelhane işlemlerini yaparken departmana giren işler ve çıkan işler tek bir ekrandan takip edilerek durumunu takip edebilmektedir.

Fabrikanızdaki verimlik takibini kişi veya operasyon bazında yapıp kalite kontrolü ve izlenebilirliği sağlayın.

Ürünlerin model operasyon listeleri için model operasyon listeleri hazırlanabilir. Model operasyon listeleri hazırlanırken operasyonun alt işlemleri ve standart süreleri tanımlanıp ilgili model reçetelerinde model operasyon listeleri oluşturulur.

Modeller için çalışılan operasyonlarla ilgili veriler model operasyon giriş ekranından barkotlu veya manuel giriş ile toplanabilir. Toplanan verilere göre kişi bazında, bant ve fabrika bazında verimlilik analizleri yapılabilir.

Operasyon verileri hesaplanırken kapı giriş çıkışlarından alınan gerçekleşen çalışma saatleri ile kişi bazında verimlilik ve kayıp zamanlar analiz edilebilir. Model operasyon verileri, istenirse model bazında müşteri bazında ve sipariş bazında da raporlanabilir.

Üretim planınızı yaparak ne zaman hangi ürünlerin hangi atölyede yapılacağını planlayıp gerçekleşmelerini takip edin. Üretim planına bağlı fason atölye ve bant doluluklarınızı takip edin.

 

Hazırlanan üretim iş emirleri için üretim rotaları iş emri bazında tanımlanabilmektedir. Farklı üretim şekillerine göre farklı üretim ağaçları oluşturulabilir ve rotalara göre istasyon bazında planlama yapılabilmektedir.

İş emri istasyon planlama ekranında iş emirleri bölüm ve istasyon bazında planlanabilmektedir. İstasyon planları yapılırken istenirse ürünler farklı istasyonlara bölünerek planlanabilmekte ve fason işçilik fiyatları da istasyon bazında verilerek istasyon sözleşmeleri program üzerinden hazırlanabilmektedir.

Üretim planlama sonucu gerçekleşen üretim karşılaştırmalı raporlar alınabilir. Üretimde planlanan istasyon ve plan tarihlerine göre gerçekleşen adetler ve gecikme gün sayıları hesaplanabilir.